Výborná příležitost se naučit programovat dětem a žákům v Praze!

Ve století inovačních technologií každý rodič bez výjimky chce, aby jeho dítě dostalo nejlepší vzdělání, a aby byl nejchytřejší ze třídy,mohl držet krok s dobou a byl si vědom všech moderních trendů. Tak proč nedát dítěti takovou šanci?

Kurzy v oblasti programování pro děti a žáky v Praze

od 2000 Kč měsíčně

Kurzy v oblasti programování pro děti a žáky v Praze

1 lekce týdně po dobu 3 ak. hodin

Kurzy v oblasti programování pro děti a žáky v Praze

Lekce v centru města

Zavolejte mi zpět

Projekty našich studentů

Kurzy v oblasti programování pro děti a žáky v Praze

Aplikace pro Android

Kurzy v oblasti programování pro děti a žáky v Praze

Aplikační palivo pro Android

Jak vyujčujeme Programování dětem 6-9 let

Učíme malé geniusy, které nedávno nastoupily do školy. Kurz programování, který jsme vytvořili přímo pro ně, obsahuje 3 části. V první části děcka osvojují blokové programování ve speciálním jazyce, základající se na platformě Minecraft. Po dokončení této části se naučí pracovat se smyslovými bloky a jednoduchými algoritmy.

Ve druhé části žáci začínají studovat obtížnější a mohutný jazyk programování - Scratch, který byl zpracovaný vedoucím Světové univerzity M.I.T. a pomáhá dětem osvojovat základy matematiky a logiky.

Třetí část pomůže dětem se naučit vytvářet skutečné mobilní aplikace, které pak budou schopny instalovat do mobilu a sdílet s přáteli.

Po dokončení kurzu, dítě bude schopné vytvářet plnohodnotné aplikace a naučí se myslet algoritmicky, úspěšně používat matematické dovednosti v řešení složitých hlavolamů a správně vybírat řešení té či jiné úlohy.

Jak vyučujeme Programování pro žáky 10-17 let

Kurzy programování pro žáky 10-17 let začínají z osvojení syntaxů jazyků programování Java nebo C/C++. Žáci se učí vytvářet jednoduché algoritmy, řeší matematické úlohy a vytvářejí prosté konzolové aplikace.

Dále se děti zcela ponořují do studování principů Objektově orientovaného programování a vytvářejí složitější programy. Kromě toho, začínají osvojovat výrobu vizuálního rozhraní a vytvářejí aplikace podobné kalkulačce nebo námořní bitvě.

Na závěr školního roku žáci studují základní principy programování pro mobilní platformy Android nebo IOS. Na výukách děti realizují vlastní aplikaci, kterou pak pomáháme zveřejnit na Google Play nebo AppStore, kde miliony lidí uvidí jejich práce.

Znalost programování – je důležitá dovednsot pro budoucnost dítěte a naši lektoři jsou rádi předat své znalosti Vašim dětem!

Učební plán

# Téma výuky 6-9 let Téma výuky10-17 let Třídní čas
1 Úvodní hodina. Programování na papíře. MineCraft – práce s bloky Úvod do jazyku C. Údaje, operace, programy 3 ak.hodiny
2 Výpočtové myšlení. Tangram algoritmy Logické výrazy. Větvené algoritmy. 3 ak.hodiny
3 Labyrint a včela. Návaznost Cyklické algoritmy. 3 ak.hodiny
4 Malíř a návaznost Práce s cyklickou vazbou. 3 ak.hodiny
5 Zacyklování. Práce s cykly na základě her Malíř a Labyrint. Podmíněné pokyny Výpočty s plovoucí čárkou. 3 ak.hodiny
6 Seznámení s programovacím prostředím Scratch. Práce s perem v Scratch Realizace výpočtových metod na počítači 3 ak.hodiny
7 Práce v grafickém editoru.Algoritmy. Lineární algoritmy. Pole a ukazatele 3 ak.hodiny
8 Lineární algoritmy. Čtverce a obdélníky Závěrečný cyklus. Práce se smyslovými bloky. Funkce 3 ak.hodiny
9 Cyklický algoritmus.Cyklus v cyklu. Vytvoření tečkované čáry s rotací Funkce: přenos parametrů 3 ak.hodiny
10 Práce se zvukem. Zpracování příchozího audio streamu Funkce: přenos polí 3 ak.hodiny
11 Programování hry Labyrint nebo vlastního projektu Práce se složitými polí 3 ak.hodiny
12 Dopracování vlastní aplikace a prezentace projektů před rodiči Praktická práce (samostatná) 3 ak.hodiny
13 Osvojení základů práce v programovacím prostředí AppLab. Spouštění startovací aplikace Symboly a řádky. Práce se soubory 3 ak.hodiny
14 Programování aplikace s textovým obsahem a matematickými výpočty Třídění polí 3 ak.hodiny
15 Programování aplikace s interaktivními elementy Zdokonalené metody třídění 3 ak.hodiny
16 Programování hry “Kostky” a jeji nahrání na mobilní 25. platformu Projekční práce 3 ak.hodiny

Několik důvodů, proč vaše děti (a vy!) se zamilujete do Kurzy programování pro děti v Praze:

  • Jedinečná učební osnova.

  • Tvůrčí řešení problémů.

  • Zajímavá praktická výuka.

  • Stálý kontakt s rodiči.

Kde probíhá program "Kurzy programování"?

Programvy Kurzy programování jsou k dispozici v našich centrech po celé Praze! Kontaktujte nás, abyste našli Robotřídu ve vaší  blízkosti.

Najít pobočku

Pomáháme dětem rozvíjet své talenty!

Připojit se!

Tel.: +420 776 749 421 (Administrátor: Mariya)
Email: infocz@garantylearning.com